راه نو

دغدغه های هفتگی من

؟

من هر روز صبح حيرت زده از خواب بيدار می شوم. انگار هر روز زندگی در من تزريق می شود و به ياد می آورم که من زنده ام و مثل يک عروسک متحرک در داستاني علمی تخيلی خودم را تکان می دهم. ... ما کی هستيم؟ می توانی جوابم را بدهی؟ ما کمی از گردو خاک يک ستاره ايم که به هم چسبانده شده. اما اين يعنی چه؟ اين دنيا از کجا می آيد؟
جواب دادم:
-نمی دانم

   + ابوذر ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢ تیر ۱۳۸٥
comment نظرات ()