راه نو

دغدغه های هفتگی من

تنگه گل

جاتون واقعا خالی دارم اين دم آخری از طبيعت لذت می برم و خودم رو آماده مرحله جديد زندگیم می کنم هنوز تنم بوی دود کنده های جنگل و می ده؛ چه شروعی امروز خودم و با کوه و فوتبال حسابی خسته کردم تا بعد از چند ماه بتونم قبل از ساعت ۲۴ بخوابم (نمی دونم اين کاما کجاست )

                      فردا روز جديدی خواهد بود...انشاء ا...

اين بيت وقتی برمی گشتيم از نوار می بی رنگی حال خاصی به من داد (از اون نظر و از اين نظر! )

 صنما به تو دل دارد خو                     نکند به دری ديگر رو 

   + ابوذر ; ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢
comment نظرات ()