راه نو

دغدغه های هفتگی من

حماسه حسینی

ص29/جلد اول/چاپ نهم/حماسه حسینی :
... امام حسین در روز عاشورا سیصد هزار نفر را با دست خودش کشت ! با بمبی که در هیروشیما انداختند تازه شصت هزار نفر
کشته شدند ، و من حساب کردم که اگر فرض کنیم شمشیر مرتب بیاید و در هر ثانیه یک نفر کشته شود ، کشتن سیصد هزار نفر ، هشتاد و سه ساعت و بیست دقیقه وقت می خواهد . بعد که دیدند این تعداد کشته با طول روز جور در نمی آید . گفتند روز عاشورا هم هفتاد ساعت بوده است !
همین طور درباره حضرت ابولفضل گفته اند که بیست و پنج هزار نفر را کشت ... ، شش ساعت و پنجاه و چند دقیقه و چند ثانیه
وقت می خواهد

   + ابوذر ; ٩:٠٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢
comment نظرات ()