راه نو

دغدغه های هفتگی من

حماسه حسینی

ص30/جلد اول/چاپ نهم/حماسه حسینی :
... من در سابق خیال می کردم که اساسا علت اینکه این همه دروغ در این مورد پیدا شده ، این است که وقایع راستین را کسی نمی داند که چه بوده است بعد که مطالعه کردم دیدم اتفاقا هیچ حادثه ای در تاریخهای دور دست مثل سیزده چهارده قرن پیش به اندازه حادثه کربلا تاریخ معتبر ندارد .

   + ابوذر ; ٧:٤٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٢
comment نظرات ()