راه نو

دغدغه های هفتگی من

موفقيت چيست؟

در4 سالگی...موفقيت يعنی...خيس نکردن شلوار
در12 سالگی...موفقيت يعنی...پيداکردن دوست
در18 سالگی...موفقيت يعنی...داشتن گواهينامه
در20 سالگی...موفقيت يعنی...امکان ازدواج
در35 سالگی...موفقيت يعنی...داشتن پول
در50 سالگی...موفقيت يعنی...داشتن پول
در60 سالگی...موفقيت يعنی...امکان ازدواج
در70 سالگی...موفقيت يعنی...داشتن گواهينامه
در75 سالگی...موفقيت يعنی...پيداکردن دوست
در80 سالگی...موفقيت يعنی...خيس نکردن شلوار

فقط برا خنده بود  نقل شده از يه بلاگ ديگه !

   + ابوذر ; ٩:۳٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٢
comment نظرات ()