راه نو

دغدغه های هفتگی من

رنگها

در جستجوی دوستان همراه، در اين زمانه غم همراه، برای يافتن شانه ای تا سر بر آن آرام گيرد پنجره ها را می گشاييم. پنجره ها رو به درون آدميت باز است؟ هر کدام به رنگی، يکی به رنگ عشق، ديگری غم، ديگری مرگ، يکی تولد، خاطره، شکست، اميد، تمنای دوست و ... اينجا چه رنگيست؟ تو که پنجره من را می گشايي

   + ابوذر ; ٧:٥٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤
comment نظرات ()