راه نو

دغدغه های هفتگی من

Remove

Remove from your vocabulary phrases like “one of these days” and “someday”Let’s write that letter we thought of writing “one of these days               عباراتي مانند ”يکي از اين روزها“ و ”روزي“ را از فرهنگ لغات خود خارج کنيد. بياييد نامه اي را که قصد داشتيم ”يکي از اين روزها“ بنويسيم همين امروز بنويسيم.

   + ابوذر ; ٥:٥۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤
comment نظرات ()