راه نو

دغدغه های هفتگی من

سيبيل کلفت

جمعه اين هفته هم مطابق هفته های گذشته و اگر پايه ای گير بيايد هفته های آينده رفته بوديم کوه. من هر وقت از موزه ای، سينما، کوه يا برنامه ای که در فراغتم اجرا کردم برای همکارم تعريف می کنم مشکوک در من می نگرد و می گويد باز دوباره بلند شدی با يک سيبيل کلفت رفتی بيرون! اين اصطلاحيه که برای شهرام، احسان يا اخيرا علی بکار می بره، چی می شه گفت که ما پايه ی بی سيبيل نداريم و بايد فراغتمون را با اين دوستان بگذرونيم ديگه. اين جمعه به اتفاق علی که از کلاس زبان آريان پور باهاش رفيق شدم رفتيم توچال. کوهنوردی که نبود يه پياده روی سبک تا ايستگاه سوم، چای و صبحانه و گپ. در مجموع خوش گذشت اما اگر سريعتر گروهمان رو گسترش ندهيم و حرفهامون تمام بشه احتمالا برنامه کوهمون هم معلق خواهد شد، هفته ديگه صحبتش شد که بريم کلکچال، اونجا هم قشنگه.
علی تقريبا هم سن خودمه و اونهم متولد سال 60 است. الان تز فوق ليسانسش رو داره تهيه می کنه و احتمالا بعد از عيد در خدمت خواهد بود. هم تيپ خودمه، آرومه و گويا مثل خودم معتقد!.وااای که چقدر توچال شلوغ بود، من از تماشاي مردم خيلی لذت می برم و فکر میکنم درصورتی که مثلا با اين روحياتم ژاپنی يا چينی می شدم از ديدن اونهمه آدمهای هم قيافه کارم به خودکشی می رسيد. نمی دانم چی شد که موقع برگشتن حرف از قيافه و تيپي شد که هر کدوم توی دخترها می پسنديم (اينجا يک پرانتز باز کنم که يه خاطره جالب از شهرام و سوتيه من سر فرصت می نويسم) ما اونموقع نزديک چشمه بوديم و به علی گفتم که نشونت می دم، اما دريغ! وقتی رسيديم به پارکينگ گفتم بايد در زمينه آمدن و پرداختن به ورزش دختراني که من می پسندم فرهنگسازی انجام بگيره چون خبری نبود و انگار اين نسل اين خواهران محترم منقرض شده بود!
موقع برگشت تو اون شلوغ پولوغيا ! يک عده خواهر بسيجی چادری داشتن می آمدن بالا و با هر گامی فرياد می زدند:شهيد ! که مشت محکمی بود بر برهنگان کوهستان! منم جوگير شدم و برای اونهايي که با نيش باز به من نگاه می کردند بای بای کردم!
ديگه اينکه موقع صبحانه کلی خنديديم به عنوانهای همايش و جشنواره هايي که اخيرا برگزار شده مثل: همايش کودک آزاری! در دانشگاه شهيد بهشتی و يا جشنواره ايدز که معلوم نيست تو اين جشنواره ها با توجه به اسمشون چکار می کنند! يه پيشگيری هم داخل اين اسمها می چپوندن بد نبود.

   + ابوذر ; ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤
comment نظرات ()