راه نو

دغدغه های هفتگی من

لغت نامه زندگی

نمی دانم که دوستان شما از چه قماشی هستند، من در دوره دبيرستان يک دوست جون جونی داشتم، در دانشگاه تعدادشان به سه رسيد و علی رغم علاقمنديم به ادامه ارتباط با دوست دبيرستانيم حکايت "از دل برود هر آنکه از ديده برفت" اتفاق افتاد و گويا ما از چشمش افتاديم، دوتا از دوستان دانشگاه هم در ترمهای آخر به دامن بسيج افتادند و کمتر با ما حال می کردند نتيجه اين شد که يک دوست از آن سه باقی ماند که حکايتی از زندگيش پايينتر ذکر شده. اما تهران، دوسالی هست که " تنهايي را برگزيده ام"  و زندگی خودم را دارم. چند نفری هستند که با هم گذران می کنيم اما همه در حوزه محدودی قرار دارد که بيشترش به واسطه همکاری شکل گرفته است و عموما در زندگی پر مشغله تهران عمر اين دوستی ها با عمر همکاری در يک شغل يا شرکت برابر است. همه بچه های خوبی هستند که در محيط های مختلف با ديدگاه ها و عقايد گوناگون بزرگ شده اند و رشد کرده اند و می توان گفت دغدغه های من را ندارند يا مسايلی که برای من ارزش محسوب می شود در لغت نامه زندگی آنها بی معنی است.
شايد کسی که از بيرون به اين وضعيت نگاه می کند اين ارتباط را برنتابد اما در تهران که مجموعه ای از فرهنگهای متفاوت می باشد ارتباط با دوستانی با ارزشهای مختلف گريز ناپذير است، و اينجاست که در ارتباط با اين دوستان عمق رفتارها ، عادات و ارزشها مشخص می شود. من سعی می کنم همه را آنطور که هستند بپذيرم در حالی که به همه آنچه را که هستم بقبولانم و دوست ندارم کسی درصدد تغيير دادن ارزشهای من بر بيايد، همانطور که من کوششی برای زير سئوال بردن منش زندگی دوستانم نمی کنم. فکر می کنم اگر اين طرز تلقی در جامعه حاکم شود بجای تلقی که اکنون وجود دارد که همه را به زور مسلمان کنند خيلی از استرسها و مشکلات جامعه حل خواهد شد. من فکر می کنم که مشکل از طرف ديگر جامعه نيز هست، دوستی که اعتقادی به حضور امام عصر ندارد و يا از خداوند فقط با نام انرژی ياد می کند و بعد از من می خواهد که برايش حضور و وجود اينها را اثبات کنم، و اگر نتوانی اعتقادات خودت را هم زير سئوال می برد، او هم مقصر است برای اينکه با اين تفکر اجازه دخالت در اعتقادات را صادر کرده است. جواب من به اين رفتارها اين است که اگر واقعا دغدغه تو  آگاهی است خودت بايد دنبال آن باشی و به نتيجه برسی.

   + ابوذر ; ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
comment نظرات ()