راه نو

دغدغه های هفتگی من

خوشبختی

نمی دانم جايي خواندم يا شنيدم که ايجاد احساس خوشبختی در زندگی بيشتر يک مهارت است تا يک معنای مستقل. خوشبختی را در چه می بينيد؟ در بينيازی مالی، سلامتی، آرامش، همسرخوب و فرزندان صالح، کار خوب و ... همه اينها به نوبه خود می توانند رضايت از زندگی را محقق کنند، اما آيا بايد همه اينها يکجا جمع باشند تا من و شما احساس خوشبختی کنيم؟ کمتر کسی را می توان يافت که همه اين مواهب زندگی مادی يکجا برايش آماده باشد، اگر اينطور باشد که خدا دنياي بدی آفريده! چون آدم خوشبخت در اين دنيا خيلی کم است.
    اما همانطور که در ابتدا گفتم به نظر من ايجاد احساس خوشبختی در زندگی يک مهارت است، من و شما می توانيم لذتهای ناچيزی برای خودمان خلق کنيم و در آن لحظات احساس خوشبختی کنيم، کارهای خاصی که شايد ناخواسته شما هم مرتکب آن می شويد.امروز ساعت يازده از خانه خارج شدم تا برای انجام چند کار بانکی و سپس رفتن سر کار از مسير تجريش به محل کارم بروم، اما به دليل بارش اين برف زمستانی که موجب ترافيک شده بود از تجريش به خانه برگشتم و در مسير چون  اسير ترافيک بودم و کتابی هم همراهم نبود فکرم را پرواز دادم و شروع کردم به يادداشت موضوعاتی که می شود درباره آنها نوشت، در همين حال هم هر وقت فاز می داد! يک شکلات کاکائويي را به آرامی مزه مزه می کردم، در آن حال که شکلات دردهنم آب می شد و من درون يک ماشين گرم به منظره زيبا و سفيد خيابان برف گرفته وليعصر نگاه می کردم با خودم می گفتم ابوذر تو خوشبختی!-پس از بررسی فنی مخ نامبرده مشخص شد بدليل بارندگی وافزايش ميزان رطوبت تهران رطوبت مخ بالاتر از حد مجاز است!-لذتهای کوچک، تفريحاتی که می تواند ما را شاد کند می تواند احساس خوشبختی را تقويت کند، مثلا من وقتی می خواهم چای بخورم تشريفات دارد، چای نبات، چای با اضافه کردن گياهان معطر کوهی ،انجير و پسته، قره قوروت و البته جزء جدانشدنی چای خوردن که لم دادن است، شنا و سونا، تماشای طبيعت، راه رفتن اينها احساس خوشبختی را در من تقويت می کنند.نگوييد که دلت خوش است، ما در زندگی دغدغه های بزرگتری داريم و يا چايي رو سر بکش و برو دنبال کارت، تجربه کنيد تا از لذتش بهره ببريد.

   + ابوذر ; ٤:۳۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
comment نظرات ()