راه نو

دغدغه های هفتگی من

حجاب

زمانی درباره حجاب تحليلی رو از يک روحانی -با واسطه - شنيدم که بنظرم خيلی جالب آمد، می گفت حجاب هم مثل نماز است. از آنجهت که عده ای نمازشان را مرتب و اول وقت ادا می کنند، گروهی نمازشان را می خوانند، گروهی نا منظم نماز می خوانند، بعضی ها فقط ماه رمضان نماز می خوانند! بعضی هم اصلا نمی خوانند و بلد هم نيستند. نماز از آنجايي که يک عمل فردی است- جدا از اينکه بصورت جمعی هم خوانده می شود- نخواندنش شامل حدود اسلامی(مجازات) نمی شود. درباره حجاب هم اين روحانی همين نظر را داشت که هر کسی به گونه ای به آن عمل می کند و نبايد با مجازات با آن برخورد کرد.
حالا عده ای که شايد شرایطی دارند که باید به آنها حق داد - در دوره ای فرزندانشان رو برای اهدافی از دست داده اند يا خود جنگيده اند و جانشان رو به خطر انداخته اند- یا از سر دلسوزی برای جمع جوانان غافل و فريب خورده! می خواهند به اجبار حجاب بگذارند برای دختر و پسر. یا بقولی که اخيرا معروف شده -شاید گفته خاتمی بوده است- "می خواهند به زور جوانان را به بهشت ببرند "، البته با روشی که خودشان می خواهند و بلدند! اگر می توانستيد باید با برخورد فرهنگی جوانان رو علاقه مند می کردید، و حالا بعد از 28 سال بحث اجبار و برخورد قضايي رو مطرح می کنيد؟!
¤ یادم می آيد پدرم که از سفر مالزی برگشت تمام فيلم های دوربين ها را گرفت تا برای خودمان نگه داريم و تماشای آنها خیلی فانی بود! من صاحب هر فيلم را می شناختم که چه آدمی با چه روحياتی است -غالبا مذهبی- تصور کنيد تصويربردار مشغول تصوير گرفتن از يک بنای تاريخی است که خانمی با پوشش خاص وارد کادر می شود، تصويربردار بنا را ول می کند و مسير حرکت خانم را دنبال می کند با زوم بر نقاطی که توجه اش را جلب کرده است! و بعد که خانم از نظر دور می شود سر دوربين را بر می گرداند به سمت بنای تاريخی. برای کسانی که بار اول بود در يک کشور ديگر حاضر می شدند در روزهای اول اين اتفاق را به دفعات در تصوير گرفتنشان می ديدم اما با گذشت زمان پس از چند روز ديگر توجهشان به خانم ها جلب نمی شد و اگر مشغول تصوير برداری از بنايي بودند دوربين را منحرف نمی کردند.
درباره مسئله حجاب فکر می کنم يا بايد دولت و مردم به همين صورت با هم مدارا کنند تا جامعه و قانون به يک تعادل برسند و يا بحث مجازات و اجبار از مسئله حجاب برداشته شود نه اينکه سختگيری ها تشديد يابد. در مقابل هم نيروهای انتظامی بايد با توجه و شدت عمل با مزاحمت ها برخورد کند. استدلال عمده یکی از همکاران محجبه ما اين بود که جوانان با ديدن اين بدحجابی ها تحريک شده و عامل مزاحمت برای ديگران می شوند، خود من بارها شاهد گفتن متلک از طرف آقايان! به خانم ها بوده ام، گاهی حتی افغانی ها هم اين جرات را به خودشان می دهند که به دختران ما متلک بگويند! - وقتی اين اتفاق در مقابلم می افتد چندشم می شود از جامعه ای که داریم - جالب است که در مسایل اساسی که نيروی انتظامی و دستگاه قضايي بايد دخالت کند وارد نمی شويم اما مزاحمت برای فرديت مردم ايجاد می کنيم.

   + ابوذر ; ۸:۳٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
comment نظرات ()