راه نو

دغدغه های هفتگی من

دکتر

می گويد: "آری، سفر به آسمان ها، از روی زمين آغاز نمی شود، از درون شهرها و آباديها، از درون خانه و بسترها آغاز نمی شود.از زير خاک، از عمق زمين بايد به آسمان پرواز کرد، آن آسمان، اين سقف کوتاه در زرورق گرفته کودن که بر سر ما سنگينی ميکند نيست."
من چشمهايم هميشه نيمه باز است و " مي خواهم بگويم که هيچ چيز و کس در اين دنيا وجود ندارد که ديدنش به بازکردن تمام چشم بيرزد" !
امروز روز درگذشت دکتر شريعتي است.

می دانيد که شريعتی متولد مزينان است. مزینان در استان خراسان رضوی و نزدیک سبزوار است. بعد از دوم خرداد، يکی از دوستان که در آن منطقه مسئوليت داشت، برگزاری اولين بزرگداشت شريعتی(بعد از انقلاب!) را برنامه ريزی می کند. در آن زمان برای شکستن تابویی که درباره شريعتی بوده به تمام مسئولين دعوتنامه فرستاده می شود که "مهاجراني" وزير وقت فرهنگ و يکی دو نفر ديگر از مسئولان حضور در مراسم را می پذيرند. اين ماجرا در زمان قدرت گرفتن گروههای فشار بوده و بعد از کتک خوردن دو وزير دولت خاتمی در راهپيمايي! در روز برگزاری دوستمان را متوجه می کنند که سه پيکان از برادران گروه فشار از مشهد به مزينان آمده اند تا برنامه را به هم بريزند. مهاجرانی هم که تازه از آنها کتک خورده بوده گويا خيلی می ترسيده است. اما اين برادران خبر ندارند که کجا آمده اند! دوستم تعريف می کند که طی يک سازماندهی جوانان گردن کلفت مزينان را به دسته بيل مجهز کردند و قرار بود در صورتی که گروه فشار خواست مرتکب فعاليتی بشود کمی آنها را گوشمالی دهند . يک طويله هم برای بازداشت آنها تا انتهای مراسم تدارک ديده شده بود. معمول برنامه ی گروه فشار بدين صورت است که زود در مراسم حاضر می شوند و صندليهای رديفهای جلو را پر می کنند (اين را در سخنراني هاي خاتمی در دانشگاهها هم ديده ايد)تا بتوانند در موقع مناسب به سرعت خود را به سخنران برسانند و برنامه را به هم بزنند اما در اين مراسم برو بچه های مزينانی که آنها را نشان کرده بودند با چوب و چماق به سرشان ريخته بودند و با مشت و مال حسابی همه را به طويله! منتقل کرده بودند و تا پايان مراسم بزرگداشت که سخنرانی مهاجرانی هم جزو برنامه بوده در طويله زندانی بوده اند. بعد هم تحويل نيروی انتظامی شده اند که البته همه آزاد می شوند اما کتک خورده و تحقير شده به مشهد برمی گردند و اولين مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر شريعتی در محل تولدش با شکسته شدن تابوی برگزاری اين مراسمها برگزار می شود.

   + ابوذر ; ٥:٥٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥
comment نظرات ()