نوروز 90

وقتی که شنبه نفس های آخرش را می کشد من پا به مشهد می گذارم. دل تو دلم نیست و امیدوارم که سه هفته ای که در ایران هستم، تحویل سال نو و نوروز حسابی خوش بگذرد. تنها چند ماه کمتر از دو سال است که ایران نبوده ام و خیلی دلتنگ دیدن دوستان و اقوام و شهری که دوستش می دارم هستم! برنامه خاصی هم ندارم، دیدن پدربزرگ و مادربزرگ هام، گشتن در شهر و نقاط دیدنی دور و اطراف. شاید کمی تحقیق برای ساختن مستند و یکی دو کیلو اضافه کردن وزن بخاطر خوردن دست پخت مادر!

/ 2 نظر / 13 بازدید
کیمیا

به به! تنها تشریف میارین؟

مهتاب

یعنی آخرشی تو!!!!! تمام شش هفت روزی که تو اوون خیابونا گشتم جلوی چشمم بودی! بشر نمی تونستی یه زنگ بزنی آخه!!!!! [خنده] خوب بود؟ خوش گذشت؟ دید چه آفتابی بود امسال؟