اولین برف زمستانی

اولین برف زمستانی دراسلو همین سه شنبه شب گذشته، ششم دسامبر، بارید. جالب است که در صدوپنجاه سال گذشته چنین زمستان گرمی در ماههای اکتبر و دسامبر سابقه نداشته است. خوب اینهم شاید از پاقدم من باشد! علاقمندان اسکی که در بین همکاران کم هم نیستند و تقریبا همه اسکی می کنند از نباریدن برف حسابی کلافه هستند.
روزی که قرارداد خانه ام را در شرکت مسکن  امضا میکردم، باید منتظر میماندم تا نوبتم شود. در این فاصله و نزدیک ساعت چهار کارمندان شروع به خروج از شرکت کردند. بعد که نوبت به من رسید از کارمندی که با من قرارداد امضا میکرد سووال کردم که چرا اینقدر زود محل کار را ترک میکنند. ایشان گفت، ما نروژی ها زود به خانه برمیگردیم. سپس شام معمولمان را که سیب زمینی است میخوریم و بعد روی اسکی هامان سوار میشویم و چند ساعتی اسکی میکنیم! 
شنیده ام که کشورهای اسکاندیناوی قبل از جنگ جهانی دوم کشورهای فقیری بوده اند و غذای معمولشان سیب زمینی بوده است چون خودشان تولید کننده بوده اند، ما در مقابل نان و برنج بیشتر مصرف می کنیم، این باعث شده که هنوز هم سیب زمینی در وعده های غذاییشان فراوان باشد.  
/ 0 نظر / 25 بازدید