دلتنگم

می گویم حالم خوبست؛ اما ... تو باور مکن.

/ 5 نظر / 12 بازدید
کیمیا

من تمام حرفهای تو را باور میکنم!!!!! این همه مشکل من است... انگ این پست بود... حالی بردیم از قدر نویسندگی مان[گاوچران]

کیمیا

هنوز خوب نشدی؟ [ناراحت]

کیمیا

ای بابا دیگه واقعاَ باورمون شد!!!! [ناراحت]

آفتاب

باور نمی کنم!