هندوستان!

دوباره فیلم یاد هندوستان کرده، دلم می گوید برو دنبال فیلم سازی، دنبال کاری که فکر می کنی ازش لذت می بری و درش موفق خواهی بود! اما وقتی جوانب را می سنجم می بینم عمری را گذاشته ام در راهی که آمده ام، و اگر تغییر مسیر بدهم، در راه جدید، نه کسی را می شناسم، و نه تجربه ای دارم. فقط لیسانس دوره یکساله سینمای جوان هست و کمی هم ذوق و علاقه!

فکر می کنم شاید بتوانم اول با برنامه ریزی تولید و یا کارهای مرتبت مدیریتی به این وادی وارد شوم، تا بعد راهم را پیدا کنم. اما لینک می خواهد! کمی در اینترنت جستجو کردم مگر دوره کارآموزی در شرکت فیلم سازی پیدا کنم اما هنوز که نتیجه نگرفته ام! این زبان سوئدی هم که برای خودش مشکل بزرگی است اینجا!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید