من خوبم

دم دمهای آمدنم به یوته بوری بود که دوستی را بهم معرفی کردند که این چند روزه حسابی به خودش و خانواده اش زحمت داده ام. در فرودگاه منتظرم بود و من رو درسوئیتی که برای پسرش ساخته اسکان داده است. مجید آقا داره سعی می کنه من رو با زندگی در این کشور آشنا کنه! همراهی اون باعث شد که  در چند روز اول تنها یک کلمه انگلیسی استفاده کنم و  اونهم گفتن دلیل سفرم به مامور کنترل کننده ویزا در سفارت: Education
مشکلم در اینجا خونه است و هنوز جای مناسبی رو پیدا نکردم. دوستم هم بین ایرانی ها و دوستانی  که دارد می گردد تا شاید جایی برای اقامت پیدا بشه. ظاهر همه چیز عالیه! تا بعد درباره باطنش هم قضاوت کنم.  

/ 2 نظر / 13 بازدید
کیمیا

خدا را هزاران بار شکر[لبخند]

مهتاب

پس چرا صدات در نمی آد خبر بدی زنده ای! اینم یه جورشه آره؟!‌حالا حسابت رو می رسم صبر کن [شیطان]