شوت

مرد نروژی به تلفنم زنگ زده است تا برای شغلی که درخواست داده بودم مصاحبه بگیرد، گفت:

Are you ready for questions?

گفتم:

Yes, shoot!

سکوتی برقرار شد، آنجا بود که به یاد حادثه تروریستی چند هفته قبل در نروژ افتادم. دیگر فکر نمی کنم که کار را به من بدهد!

  • داستان کوتاه، واقعیت ندارد.
/ 1 نظر / 53 بازدید
کیمیا

امیدوار باش! معلومه که دقتم زیاده! اما شما هم قدرت پیچاندنتان بالاست.[نیشخند]