از چشم خود بپرس ...

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست


باید اونجا می بودم، باید برای یکبار هم که شده اسطوره ها را دید، حتی اگر آن حظی را که انتظار داری نبری! اما اعتراف می کنم شنیدن و خواندن مرغ سحر همراه با مردم، همراه با استاد لذت دارد. من شب گذشته حدود 4 ساعت در سالن کشور اجرای زنده گروه شهناز را دیدم، برنامه ای که تصویر برداری هم شد و احتمالا فیلممون هم در می آید! و بخاطر این تصویر برداری همه چیز در کمال نظم و صحت برگزار شد.  من این مصراع را از مجموعه برنامه دیشب انتخاب می کنم:

از چشم خود بپرس که ما را که می کُشد ...

/ 3 نظر / 24 بازدید
ری را

خوش به حالت .... کاش منم اونجا بودم ...