خداحافظ

سخته! و بارونی...

بالاخره بعد از کلی جستجو یافتن یک همشهری در مقصد به من دلگرمی داده...

/ 5 نظر / 13 بازدید
گل یخ

برات آرزوی خوشبختی و آرامش می کنم!

مهتاب

رسیدی؟ دیدی ندیدیمت رفتی! دیدی؟ دیدی؟ [ناراحت][گریه] موفق باشی

کیمیا

رفتی؟ آخی ببخشید که ... امیدوارم یه زندگی آرمانی در انتظارت باشه! موفق باشی و شاد

تراوش

پس بالاخره رفتنی شدید. چند سال سختی و عوضش یه مدرک خوب و کلی یاد گرفته های جدید. به مثبتهاش فکر کنید.