تابستان؟!

حالم گرفته است از بس که هوا مداوم ابری و بارانی و سرده! زمستان را تحمل کردم اما دیگر نمی شود تابستان را با این هوای مزخرف تحمل کرد! پارسال این موقع تو سفر دور اروپا بودم با خانواده اما امسال اینجا گیر افتادم. هیییی! عهد می بندم که در یک جای گرم زندگی کنم با میانگین روزهای آفتابی بسیار بالا، یک جایی مثل جنوب فرانسه، جنوب ایتالیا یا اسپانیا! 

/ 1 نظر / 14 بازدید
مهتاب

اسپانیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا بهترینه