؟!

آدمها چقدر پیچیده هستند!

/ 4 نظر / 15 بازدید
کیمیا

[خنثی]

دریایی

انقدر پیچیده که بعضی وقتا بعدسالها آشنایی حس می کنی با یه ادم حس مس کنی تازه داری باهاش روبرو میشی

ری را

بله پیچیده و متفاوت . مثل انگشتای دست که با هم فرق میکنند .

مهتاب

خیلی زیاد. بیشتر از اونکه تصور کنی پیچیده هستند