ابری ام

توافقی جدا شده اند. کاش سهمت شادی بود! 

/ 8 نظر / 15 بازدید
رفیق

گاهی اوقات که کم هم نیستند, جدایی ها سرآغاز شادین.

رفیق

خوبِ خوب نمیدانم, ولی بهتر قطعا میشود! کدام روح است که کاغذ نانوشته باشد؟ زخمی نخورده باشد ... دردی نکشیده باشد... اگر بپذیریم که غم و جدایی هم مثل شادی بخشی از تجربیات زندگی هستن, زندگی راحت تر میشه.

کیمیا

کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[تعجب] این 4امیشه تو این مدت شنیدم

مهتاب

نه جای زخمها خوب نمیشه. هر کی میگه دروغ میگه. جای هیچ زخمی خوب نمیشه حتی اگه بگن بزرگ میشی یادت میره! تو چطوری؟‌چه خبر؟؟

ری را

گاهی بهترین راه همون جدا شدنه . اونم توافقی .. فقط کاش بعد از این تو جمع دوست و آشنا ،همو بیشتر از این تخریب نکنن .. متاسفانه من هم شاهد چندین مورد بودم که دو موردش بچه هم داشتن . اما وقتی دقیق شدم متوجه شدم بهترین کارو کردن تا اینکه فکر کنن زندگیشون هدر رفته و یک عمر با این فکر زندگی کنن ؟؟؟ [نگران][ناراحت]

گل یخ

به قول الی: یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه. خیلی ها رو دیدم که با هم موندن ... با هم موندنشون برای خودشون و همه دور و بریهاشون مصیبت بی پایانه. ای کاش سالها پیش از هم کنده بودن.