دفاع

نه روز دیگر، برابر با دوم june، از تز فوق لیسانسم دفاع می کنم و میشه گفت تقریبا این برگ از دفتر هم تمام می شود.

پ.ن: خیلی استرس داشتم، اما همه چیز خوب گذشت. پروفسور سوپروایزور جلسه، یک پروژه مرتبط با موضوع ما رو مدیریت می کرد؛ بنابراین حسابی صاحب نظر بود، اما از دیسکاژن و نتیجه گیری ما خوشش اومد. دان

/ 9 نظر / 17 بازدید
کیمیا

[دست]

کیمیا

نمیدونم خیلی خوشی یا خیلی ناخوش!!!!!! در ضمن دیکته ات خیلی تعطیله هاااااااا "واست" درسته نه "واسط"[تعجب]

مهتاب

هی هی هی خوش به حالت پسر! من یه سال دیگه دارم هنوز [ناراحت] تابستون می آی این طرفا پس!

ری را

fرات آرزوی موفقیت میکنم .. انشاا... پست بذاری که داری برای دکترا دفاع میکنی ...

کیمیا

امروز روز دفاعه!!! مبارکه مبارک[هورا]

گل یخ

امیدوارم همه چی امروز خوب پیش رفته باشه. مبارک

کیمیا

[هورا]

کیمیا

[هورا]

مهتاب

امیدوارم یخ بزنی!!!!!!!!!!!!!!! انقد خوش می گذره اونجا یعنی؟ خام نشی موندنی بشی ها! گفته باشم! [شیطان][زبان]