زمین را می بوسم!

ناگهان می فهمی که بَه! راه رفتن روی زمین سخت چه لذتی دارد. این درست وقتی است که حدود دو ساعت و نیم روی زمین آیس سکیتینگ بوده ای! هر حرکتی باعث از دست دادن تعادل بوده، و بیش از ده بار زمین خورده ای!

هنوز هر دو آرنجم درد می کند و نمی توانم آنها را روی میز بگذارم، اما بالاخره از جای خودم حرکت کردم و توانستم دور زمین سر بخورم! اگر چند جلسه دیگر دوام بیاورم! می توانم، واقعا لذت سر خوردن روی این تیغه های فلزی را بچشم! اینهم جزو اولین ها در زندگی ام بود.

/ 3 نظر / 12 بازدید
کیمیا

I admire you for your brave heart [دست] جدی گفتم هااااااا! تا وقتی که هنوز حس تجربه کردن داری زنده ای[لبخند]

گل یخ

منم پارسال همین بلا به سرم اومد. اما من به کمک دو تا از همکار هام که دو دستم رو گرفته بودن کمتر زمین خوردم ... ولی وقتی پامو گذاشتم رو زمین سفت کلی حال کردم. امسال دیگه نخواستم تجربه کنم . چ.ن دفعه پیش تا یه هفته نمی تونستم راحت بشینم ... هاهاهاهاها

آفتاب

یادمه 5-4 نفری از همکارا که تقریبا 10 سال پیش رفته بودند المان برای ماموریت تعریف میکردند که به دعوت طرف آلمانی رفتیم اسکی و ظاهرا مصائبی بس عظیم برایشان رخ داده بود که خب جای تامل داشت اما من عمق این مصائب رو زمانی درک کردم که گفتند به طور متوسط در هر ثانیه 5 ایرانی رو زمین بودند.