یلدای یوته بوری

یک ظرف بزرگ انار دون کرده، میوه، ده تا گردوی سالم برای فال، آجیل و لواشک، شیرینی... نقش بزرگ خاندان را اینبار من به عهده گرفتم و دور هم جمع شدیم برای شب نشینی شب یلدا. برای دوستانم گفتم که گردو می شکنیم اما هیچکدام این رسم را نمی دانستند؟!

گردو شکستم پر و پیمون بود، اینم از فالم:

گرچه ما بندگان پادشه ایم       پادشاهان ملک صبح گهیم

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
مهتاب

[لبخند]به به جای ما خالی

ری را

همیشه جمعتون مثل جمع شب یلدا جمع باشه ..